Prisijungti prie gyventojų sistemos

Vartotojo vardas:
Slaptažodis:

Naujienos

2015-05-21

GYVENTOJŲ DĖMESIUI !

DĖL BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ NAMUI ATNAUJINTI PAGAL PRIVALOMUOSIUS REIKALAVIMUS, KAUPIMO TVARKOS

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 04 15 nutarimo Nr. 390, punktu Nr.11: - iki tol, kol bus parengtas ir patvirtintas ilgalaikis planas, o kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, taikyti minimalųjį kaupiamosios įmokos tarifą:

1. Daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas iki 3000 kv.m. – 0,05 Eur/kv.m.

2. Daugiabučiams namams, kurių naudingas plotas virš 3000 kv.m. – 0,03 Eur/kv.m.

Atlikus kasmetines apžiūras pagal komisijos išvadas bus rengiami ilgalaikiai planai privalomiems darbams atlikti. Kaupiamųjų lėšų dydį apskaičiuosime pagal to paties LRV nutarimo skaičiavimo tvarkos aprašą.

Sąskaitose už gegužės mėnesį bus priskaitomas minimalus kaupiamosios įmokos tarifas atsižvelgiant į pastato plotą jeigu, butų savininkų nutarimu, nenustatyta didesnė kaupiamųjų lėšų įmoka.

ADMINISTRATORIUS

Tel.pasiteiravimui 8-458-21061Atgal